0%
یونس

یونس

مرد مجرد از تبریز

23 شهریور 1348 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 8 دی 1391

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت ، غمت را دید و در سڪوتت حرفهایت را شنیدو در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایے زندگے توست...
کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟
تا زمانی که به تو احتــیاج دارند
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند
میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با
ادامه...
HOUSAIN 20
ادامه
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
نمی توانم نامت را در دهانم
و تو را
در درونم
پنهان کنم
گل با بوی خود چه می کند؟
گندمزار با خوشه اش؟
طاووس با دمش؟
چراغ با روغنش؟
با تو سر به کجا بگذارم؟
کجا پنهانت کنم؟
وقتی مردم، تو را در حرکات دست هایم
موسیقی صدایم
و توازن گام هایم
می بینند
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید
بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می‌گردند . . .
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بــه ایــن فـکــر مـیـکـنم
لالایـــی هــای ِ مـــادرم
زیــر ِ کــدام بـالشتکــ ِ کـودکــی هــایـم جــا مانــده؟
شـایـد هــنـوز بـشـود آســوده خــوابـیـد…
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بــاران ..
فـــقط ..
همین جایی از قصّه ،
که من ایستاده ام می بـــارد !
دو قدم این طرف تر ..
دو قدم آن طــرف تر ..
همیشه آفــتـاب است !
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
141