آموزش زبان

آموزش زبان

AMOZESHZABAN

مدیر شبکه: حامد ج /تأسیس: 10 دی 1394
به اندازه کافی در مورد اهمیت یادگیری زبان انگلیسی شنیده ایم.این شبکه برای آموزش زبان انگلیسی و پیشبرد مهارتهای شنیداری،گفتاری،نوشتاری،خواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی وهمچنین آموزش مکالمه وگرامر می باشدبیشتر...
آخرین مطالب ارسال شده در شبکه AMOZESHZABAN
ایرسا ا
23 دقیقه قبل
There's no "me" without you;no blood without a heart or thought without a mind.هیچ "منی" بدون تُو وجود ندارد؛همان طور که نه قلبی بدون خون وجود دارد و نه فکری بدون ذهن>>> > > > >>مشاهده دیگر...
موزیکها (47)
Marc Anthony When I Dream At Night
فایل موجود نیست.
Could I Have This Kiss For Ever
فایل موجود نیست.
آموزش زبان نصرت جلسه ی یک
فایل موجود نیست.
آموزش زبان نصرت
فایل موجود نیست.
برچسب ها: